Tag: chặn cuộc gọi mobifone

Call Barring

Dịch vụ chặn cuộc gọi Call Barring Mobifone

Dịch vụ chặn cuộc gọi Mobifone – Hay được gọi là dịch vụ Call Barring Mobifone là một trong những dịch vụ rất hay và tiện ích. Là dịch vụ làm cho khách hàng chủ động chặn cuộc gọi đến cho một người hay một nhóm người. Để đăng ký sử …

Đọc thêm...